Profil   |   Produkty a služby   |   Kontakt
  submenu ::..   ..:: produkty a služby

Poradenstvo

Vývoj softvéru

Administrácia systémov

Školenia
Poradenstvo

Poskytujeme odborné konzultácie pri výbere technológií, implementácii podnikových informačných systémov, riadení projektov, a pod.

Ak potrebujete nový informačný systém, alebo migráciu starého systému, vieme vám poskytnúť prehľad o situácii na trhu a možnostiach, a vieme vám poradiť ktoré produkty a technológie sú pre vás najvhodnejšie na základe vašich požiadaviek.

Nie sme spojení s dodávateľom žiadneho konkrétneho produktu, preto sú naše rady nezávislé.

Dokážeme zabezpečiť komplexný vývoj softvérového riešenia od analýzy požiadaviek, analýzy a návrhu systému, samotnej implementácie a údržby systému na platformách Unix aj Windows.

© InfoUnit, 2004. All rights reserved.