Profil   |   Produkty a služby   |   Kontakt
  submenu ::..   ..:: produkty a služby

Poradenstvo

Vývoj softvéru

Administrácia systémov

Školenia
Vývoj softvéru

Na čo sa zameriavame?

 • vývoj softvéru podľa špecifikácie klienta
 • tvorba e-business, portálových riešení
 • vývoj internetových, intranetových riešení
 • zavádzanie komerčných riešení na podporu pracovných procesov
 • vývoj špeciálnych riešení pre hybridné informačné systémy
 • špeciálny vývoj v oblasti hlasových a dátových sietí
 • vývoj mobilných riešení pre vzdialný prístup k informačným systémom
 • outsourcing pri prevádzke informačných technológií a pri realizácii projektov v oblasti IT
 • poskytovanie ASP sluzieb so zámerom znížiť náklady našich klientov pri obstarávaní technológií a ich inštalácii a údržbe

  Počas životného cyklu našich riešení poskytujeme podporu vo forme zaškolenia správcov informačných systémov, odstraňovania drobných prevádzkových chýb, help line pri poruchách a rozširovania IS podľa požiadaviek klienta  Databázové aplikácie
  nad databázami: Oracle, MS SQL, MySql, Postgres, MS Access
  v jazykoch a prostrediach: SQL, PL/SQL, T-SQL, Oracle Forms, Visual Basic, .NET

  Máme bohaté skúsenosti s vývojom riešení na strane databázy (backend), ako sú výpočty, vyhodnocovania a štatistiky pomocou SQL dotazov a stored procedúr, takisto s tvorbou aplikácií s užívateľským rozhraním nad databázami.

  Príklady databázových aplikácií:

 • počítanie štatistík alebo vytváranie reportov v Oracle PL/SQL alebo MS T-SQL
 • databázový systém na registráciu údajov v Oracle Forms
 • kompletný informačný systém menšieho rozsahu v MS Access  Web aplikácie - Internetové a intranetové riešenia
  na platformách: PHP, ASP, .NET, Perl, Java, JSP
  v prostredí: Unix aj Windows

  Špecializujeme sa na vytváranie informačných systémov na báze intranetu a internetu. Používame vlastný framework, ktorý umožňuje rýchly vývoj aplikácií a oddeluje dáta od prezentácie.

  Príklady:

 • intranety, e-business sídla, portály
 • internetové obchody
 • databázové a informačné systémy s výstupom na web  Serverovské aplikácie
  technológie: Shell skripty, Perl, PHP, C/C++, Java

  Vyvíjame servrové aplikácie, schopné bežať nepretržite na pozadí alebo spúšťané ako dávky.

  Príklady:

 • shell skripty
 • servre pracujúce na pozadí (Billing server)  Aplikácie pre Windows platformu
  a platformách: C++, C#, Visual Basic, .NET

  Máme veľmi veľké skúsenosti s vývojom programov pre Windows platformu, od užívateľských rozhraní pre prácu s databázami, cez rôzne registračné systémy, sklady, až po programy pracujúce a grafikou.

  Samozrejmosťou je (podľa želania) podpora viacerých jazykových verzií, práca po sieti, podpora skinov (zmena vzhľadu aplikácie).

 • © InfoUnit, 2004. All rights reserved.