Profil   |   Produkty a služby   |   Kontakt
  submenu ::..   ..:: produkty a služby

Poradenstvo

Vývoj softvéru

Administrácia systémov

Školenia
Administrácia systémov

Ponúkame inštaláciu a správu osobných počítačov, servrov a počítačových sietí.

Správa osobných počítačov zahŕňa:

 • inštalácie a reinštalácie operačného systému
 • instalácie aplikácií (napr. MS Office)
 • antivírová ochrana
 • správa pripojenia do lokálnej siete a do internetu
 • poradenstvo k aplikáciám a systému cez telefón alebo email
 • audit výpočtovej techniky

  Správa servrov zahŕňa:

 • inštaláciu a správu operačného systému (MS Windows alebo Linux)
 • inštaláciu a správu služieb, ako je web, mail server, ftp server, DNS, proxy
 • správa špeciálnych služieb, ako radius server napr. Radiator
 • nakonfigurovanie firewallu a zabezpečenie servra pred útokom
 • bezpečnostný audit na ochranu siete pred útokom a protokol o vykonaní bezpečnostnej skúšky
 • správa služieb na dialku zo vzdialeného počítača z nášho dohľadového centra

 • © InfoUnit, 2004. All rights reserved.